Thursday, December 05, 2019

 

Those People

Henrik Ibsen (1828-1906), The Pillars of the Community, Act I (Karsten Bernick speaking; tr. Una Ellis-Fermor):
Oh, come. One mustn't be too particular with foreigners; those people haven't got that deep-rooted sense of decency that keeps us within proper bounds. Let them go their own way. What does it matter to us? All this disorderliness — setting oneself up against tradition and good manners — fortunately for us it's quite alien to our community, if I may say so.

Å hvad; med udlændinger må man ikke tage det så strængt; de folk har jo ikke denne rodfæstede sømmelighedsfølelse, der holder os indenfor de rette skranker. Lad dem kun skeje ud. Hvad gør ​det os? Alt dette uvæsen, som sætter sig op imod skik og gode sæder, det er lykkeligvis ikke i slægt med vort samfund, om jeg så tør sige.<< Home
Newer›  ‹Older

This page is powered by Blogger. Isn't yours?