Saturday, May 02, 2015

 

Thinking of Holland

Hendrik Marsman (1899-1940), "Thinking of Holland" (tr. James Brockway):
Thinking of Holland
I see broad rivers
languidly winding
through endless fen.

Lines of incredibly
tenuous poplars
like giant plumes
on the polder's rim;

and sunk in tremendous
open expanses,
the farmsteads scattered
across the plain:

coppices, hamlets,
squat towers and churches
and elms composing
a rich domain.

Low leans the sky
and slowly the sun
in mist of mother-
of-pearl grows blurred,

and far and wide
the voice of the water
of endless disaster
is feared and heard.
The Dutch:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,

rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;

en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.

de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,

en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
You can hear Marco Schuffelen read the poem here.


Andreas Schelfhout (1787–1870),
Rivierenlandschap bij Haarlem met windmolen
en de ruïne van Brederode

Hat tip: Eric Thomson.<< Home
Newer›  ‹Older

This page is powered by Blogger. Isn't yours?